història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
The Yellow House 1976 - 1976
Smithson, Alison i Peter Japò
capsa, habitatge, muntatge, planta lliure, cantonada, transparència, vidre,
obres relacionades
Escola Secundària Hunstanton

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2006 - Martine Sam

Smithson, Alison & Peter. The charged void: Architecture. Nueva York: The Monacelli Press, 2001.

Vidotto, Marco. Alison + Peter Smithson. Barcelona-México: GG, 1997.

Smithson, Alison (ed.). Manual del Team 10. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1966..

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones