història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Yale Center for British Art 1969 - 1974
Kahn, Louis New Haven, Connecticut
capsa, formigó, fusta, galeria, llum zenital,
obres relacionades
First Unitarian Church

IIMA (Indian Institute of Management, Ahmedabad )

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2007 - Maria de Lluc Dardes, Melisa Rodríguez

KAHN, Louis. The Louis I. Kahn Archive: Personal Drawings. 7 vols. Nueva York: Garland Publishing, 1987.

BROWNLEE, David B. y DE LONG, David. Louis I. Kahn: In the Realm of Architecture. Los Angeles - Nueva York: Museum of Contemporany Art y Rizzoli International Publications, 1991.

KOMENDANT, August E.. 18 Years with Architect Louis I. Kahn. Englewood, MN.J.: Aloray Publishers, 1975

comentaris/assaigs
Alvarez, Fernando. "Louis Kahn. Forma, Crecimiento y Diseño" (Guions de classe: Història de l'art i l'arquitectura, 2009).
Alvarez, Fernando. "Louis Kahn. Orden e Institución" (Guions de classe: Història de l'art i l'arquitectura, 2009).
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones