història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
MAM (Museu d'Art Modern) 1954 - 1968
Reidy, Affonso Río de Janeiro
formigó, museu, pòrtics exteriors, direcció, estructura porticada, repetició,
obres relacionades
Museu d'Arts Visuals

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2007 - Ana Ameyugo, Silvia Gomez

FRANCK, Klaus & GIEDION, Sigfried. Affonso Reidy: Bauten und Prokekte. Stuttgart: Verlag Gerd Hatje, 1960.

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones