història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Cases a Martínez 1940 - 1942
Bonet i Castellana, Antoni Martínez, Buenos Aires
habitatge, jardí, maó, volta, repetició,
obres relacionades
Casa Oks

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2008 - Albert Figueras, Alba Marina Garrido

ÁLVAREZ, Fernando y ROIG, Jordi. Antoni Bonet Castellana 1913-1989. Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : Ministerio de Fomento, DL 1996.

ÁLVAREZ, Fernando y ROIG, Jordi. Antonio Bonet Castellana. Barcelona: Santa & Cole Ediciones de Diseño S.A. Centre d'Estudis de Disseny (CED) y Edicions UPC, 1999.

ORTIZ, Federico y BALDELLOU, Miguel Ángel. La obra de Antonio Bonet. Buenos Aires: Ed. Summa, 1978.

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones