història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Aula de TUDelft 1959 - 1966
Bakema / Van der Broek Delft
anfiteatre, columna, formigó, simetria, voladiu,
obres relacionades
Teatre Kalita Humphreys

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2009 - Berta Puig, Carla Sicilia, Laura Elisabeth Violant

VVAA. La Comunidad de arquitectos Van Den Broek/Bakema. GG. Barcelona, 1978

Edwards, Brian. University Architecture. Spon Press. Londres, 2000

GUBITOSI, Camillo. Van den Broek/Bakema / a cura di Camillo Gubitosi e Alberto Izzo. Officina. Roma, 1976

IBELINGS, Hans. Van den Broek en Bakema: 1948-1988: architectuur en stedenbouw: de functie van de vorm. NAi Uitgevers. Rotterdam, 2000

JOEDICKE, Jürgen. Architektur und Städtebau: das Werk Van den Broek und Bakema. Karl Krämer. Stuttgart, 1963

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones