història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Centre Cultural de Wolfsburg 1959 - 1962
Aalto, Alvar Wolfsburg
agrupació, edifici cultural, radialitat, creixement-canvi,
obres relacionades
Centre Cívic Castrop-Rauxel

Centre Cívic de Rovaniemi

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2008 - Caterina Viguera, Anna Sandiumenge, Maite Moreno

FLEIG, Karl y AALTO, Elissa (ed.). Alvar Aalto. Vol. I. Basilea: Birkhäuser; 1995

SCHILDT, Göran. Alvar Aalto in his own words. Nueva York: Rizzoli Int. Publications; 1997.

SCHILDT, Göran. Alvar Aalto: Masterworks. Londres: Thames and Hudson, cop. 1998.

GIEDION, Siegfried. Alvar Aalto. L'Architecture d'ajourd'hui: L'ouvre d'Aino et Alvar Aalto. 1950, mayo, no. 29, pp. 5 a 35.

AALTO, Alvar. Alvar Aalto. (3 tomos). Basilea: Ed. Birkhäuser,1963 (1º ed).

BROSA, Víctor (ed.). Alvar Aalto. Barcelona : Serbal, 1998

FLEIG, Karl.Alvar Aalto. Barcelona: Ed. G. Gili, 1977

WESTON, Richard. Alvar Aalto. Londres: Ed. Phaidon, 1995.

SCHILDT, Göran. Alvar Aalto. The Complete Catalogue of Architecture, Design and Art. Londres: Academy Editions, 1994.

SCHILDT, Göran. Alvar Aalto: masterworks (Rev. Ed). Londres : Thames and Hudson, 1998.

Aalto, Fundación Alvar. Alvar Aalto: Master Works.

comentaris/assaigs
Alvarez, Fernando. "Alvar Aalto. La utopía afable" (Guions de classe: Història de l'art i l'arquitectura, 2009).
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones