història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Wheels of Heaven 1966 - 1966
van Eyck, Aldo Driebergen
agrupació, cercle, edifici religiós, forma convexa, llum zenital, visió diagonal, dinamisme espacial, equilibri rotatori, repetició, Laberint,
obres relacionades
Església catòlica

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2007 - Blanca hinojosa, María Palomo

EYCK, Aldo van,“Works”  1918-1999; Birkhäuser, cop. 1999. 311 p.

BEEK, Johan van de, “Aldo van Eyck. Projekten” 1962-1976; ; 1983; Groningen.

STAUVERN, Francis. “Aldo van Eyck’s orphanage a modern monument”; Amsterdam NAi cop. 1996.

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones