història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Concurs per a la reconstrucció de Frankfurt-Römerberg 1963 -
Candilis, Georges; Josic, Alexis; Woods, Shadrach Frankfurt
urbanisme, horitzontalitat, pati, plataforma, megaestructura, estratificación, cluster,
obres relacionades
Hospital de Venècia

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2008 - Mercedes Daz, Agustín Fernández, Cristina Revilla
2007 - Jordi Viñals, Javier Bosch

VVAA, "Team 10: In Search Of A Utopia Of The Present 1953-81" NAI Publishers, Rotterdam 2006

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones