història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Ajuntament de Deventer 1958 - 1958
van Eyck, Aldo Deventer
addició, ajuntament, edifici d'oficines, classicisme, rectangle,
obres relacionades
Edifici The Economist

Wheels of Heaven

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2009 - Jose Cocchiararo, Enrique Buitrago

EYCK, Aldo van,“Works”  1918-1999; Birkhäuser, cop. 1999. 311 p.

BEEK, Johan van de, “Aldo van Eyck. Projekten” 1962-1976; ; 1983; Groningen.

STAUVERN, Francis. “Aldo van Eyck’s orphanage a modern monument”; Amsterdam NAi cop. 1996.

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones