història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Conjunt residencial Pedregulho 1947 - 1950
Reidy, Affonso Pedregulho
forma corba, habitatge plurifamiliar, horitzontalitat, terreny inclinat, planta lliure, ondulació, megaestructura, estratificación,
obres relacionades
Academia de Brera

Casa de Brasil, Ciutat Universitaria de París

Unité d'Habitation a Marsella

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2010 - Aldave, Cardela, Larrea

FRANCK, Klaus & GIEDION, Sigfried. Affonso Reidy: Bauten und Prokekte. Stuttgart: Verlag Gerd Hatje, 1960.

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones