història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa Melnikov 1927 -
Melnikov, Konstantin Moscú
cercle, habitatge, hexàgon, intersecció, Constructivisme,
obres relacionades
Club Rusakov

Pavelló de l'URSS

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2003 - Marko Milojcic

De Magistris. La casa cilindrica de Konstantin Melnikov, 1927-1929. Turín: Cezid, 1998.

Konstantín S. Melnikov. Madrid: Ed. Electa, Instituto de Juan Herrera, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2004.

SALVADÓ, Ton (ed.), COHEN, J. L. COOKE, C. STRIGALER, A.A. TAFURI, M. Constructivismo Ruso. Barcelona: Ed. Del Serbal, 1994.

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones