història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa Rüthwen-Jürgensen 1956 - 1957
Jacobsen, Arne Skotsborg
obres relacionades
bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2003 - Eduardo Romero Vega

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones