hist˛ria en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
a portal on history of modern architecture
Casa Wolff 1961 - 1963
Lautner, John Hollywood, L.A.
habitatge, pedra, terreny inclinat, voladiu, coberta inclinada,
obres relacionades
Casa Rose Pauson

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2008 - AgnÚs Planas Iglesias

LAUTNER, JOHN. "The Architecture of John Lautner" Rizzoli. USA.

comments/essays
MÓster Restauraciˇ de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones