història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa Melnikov Melnikov, Konstantin 1927
Club Rusakov Melnikov, Konstantin 1927 - 1929
Dispensari antituberculós de Finsbury Lubetkin, Berthold 1935 - 1938
Edifici per al Leningradskja Pravda Melnikov, Konstantin 1924
Far de Colom Melnikov, Konstantin 1929
Pavelló de l'URSS Melnikov, Konstantin 1924 - 1925
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones