història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa del Fascio de Como Terragni, Giuseppe 1932 - 1936
Casa Oliver Schindler, Rudolf 1933 - 1934
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones