història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Academia de Brera Terragni, Giuseppe 1935 - 1939
Edifici The Economist Smithson, Alison i Peter 1959 - 1964
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones