història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa a la Weissenhof Siedlung Le Corbusier 1927
Casa Benjamin Adelman Wright, Frank Lloyd 1951 - 1952
Davidson Wayside Markets Wright, Frank Lloyd 1932
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones