història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa Rufer Loos, Adolf 1922 - 1922
Vil·la Müller Loos, Adolf 1928 - 1930
Vil·la Steiner Loos, Adolf 1910
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones