història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Banys de Trenton Kahn, Louis 1954 - 1959
Congrés de Brasilia Niemeyer, Oscar 1958 - 1960
Dispensari antituberculós de Finsbury Lubetkin, Berthold 1935 - 1938
Museu d'Arts Visuals Reidy, Affonso 1952
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones