història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Ajuntament de Rødovre Jacobsen, Arne 1954 - 1956
Biblioteca municipal de Viipuri, projecte 3 Aalto, Alvar 1929
Biblioteca municipal de Viipuri, projecte definitiu Aalto, Alvar 1933 - 1935
Pavelló de l'URSS Melnikov, Konstantin 1924 - 1925
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones