història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa Rubió Bonet i Castellana, Antoni 1959 - 1962
Església Unitaria Wright, Frank Lloyd 1947 - 1952
Pavelló de l'URSS Melnikov, Konstantin 1924 - 1925
San Marcos in the desert Wright, Frank Lloyd 1926 - 1929
Torre de la ciutat Kahn, Louis 1952 - 1957
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones