història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Ajuntament d'Aarhus 1937 - 1941
Ajuntament de Søllerød 1939 - 1942
Escola Primària Munkegård‎ 1951
Ajuntament de Rødovre 1954 - 1956
Casa Rüthwen-Jürgensen 1956 - 1957
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones