història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
a portal on history of modern architecture
The suggested key words do not constitute a finished list. They try to display different criteria on some fields that are often related to the historical research. Furthermore, within the inevitable discipline of alphabetical order, key words are shown which relate to space and composition (situations, relations, geometries, concepts derived from the theory of perception), along with building programs or their typology, and then also with the construction field (elements and materials) along with the historical or critical discourse.
 
Tipologia / programa
ajuntament
anfiteatre
biblioteca
campanari
claustre
consell municipal
edifici asistencial
edifici cultural
edifici d'oficines
edifici docent
edifici esportiu
edifici governamental
edifici hoteler
edifici religiós
galeria
habitatge
habitatge entre mitgeres
habitatge plurifamiliar
hall
hospital
jardí
loggia
museu
parc
pati
pavelló
plaça
plataforma
residencia estudiantil
teatre
torre
urbanisme
Geometria / forma
addició
agregació
agrupació
articulació
cantonada
capsa
cercle
cluster
coberta plana
collage
columna
espiral
espiral quadrada
forma còncava
forma convexa
forma corba
forma esglaonada
hexàgon
intersecció
Laberint
modulació
muntatge
ondulació
paraboloide
prisma pur
quadrat
rectangle
rectangle auri
rotació
trapezi
triangle
Discurs crític
antiperspectiva
arcaic
bloc tèxtil
brise-soleil
Broadacre
cèl·lula
classicisme
Constructivisme
creixement-canvi
destrucció de la capsa
doble pell
espaci intermediari
espai indecible
espai servidor-espai servit
espai universal
Expresionisme
Forma-disseny
fusió estructura-tancament
Futurisme
Glaskultur
Klassenwohnung
megaestructura
modulor
monument
neoplasticisme
Neue Sachlichkeit
ondulatoires
orgànic
ornament
pan de verre
planta lliure
prairie
promenade
propaganda
Raumplan
rigor
simbòlic
síntesi de les arts
textura
usonian
work-space
Construcció
acer
aigua
arquitrau
ceràmica
coberta inclinada
coberta parasol
cúpula
escala
estratificación
estructura espacial
estructura laminar
estructura porticada
finestra correguda
finestra vertical
formigó
fusta
junta
llosa
llosa nervada
llum zenital
maó
marbre
marc estructural
mur
mur cortina
pan de verre
pedra
peristil
pilar
pilotis
pòrtics exteriors
pòrtics interiors
prototip
rampa
terrassa
terreny inclinat
vidre
voladiu
volta
Percepció
asimetría
buit
centre
centrífug
centrípet
continuïtat
diagonal
dinamisme espacial
direcció
equilibri axial
equilibri rotatori
estratificación
fluència
horitzontalitat
juxtaposició
ordre lineal
polaritat
proporció
radialitat
recinte
reflexió
repetició
ritme
rotació
simetria
tensió
trama
transparència
verticalitat
visió diagonal
work-space
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones